BYGGLEDARE – BYGGPROJEKTLEDNING

Bild på en penna och ritning.

BEHÖVER DU
BYGGPROJEKTLEDNING?

Genom vår långa erfarenhet inom byggbranschen kan vi som byggledare hjälpa till med ditt projekt.
En byggprojektledning kan innebära att du behöver hjälp i ett inledande skede med all byråkrati. Eller att du under arbetets gång behöver byggledare för att till exempel hålla den budget som du har.
Vi kommer överens om hur mycket byggprojektledning som krävs och du anlitar oss på de delar som du behöver hjälp med.

Byggrådet i väst