Kontroll av stuprör under överlåtelsebesiktning.

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning

EN BRA BESIKTNING ÄR EN TRYGGHET

Vid försäljning eller köp av fastighet är en överlåtelsebesiktning något som görs för att se byggnadens skick. Som köpare har man dessutom en undersökningsplikt om att kontrollera fastighetens skick, detta enligt jordabalken kapitel 4 § 19. Besiktningen är också en trygghet för köparen, att i ett tidigt skede se eventuella fel som inte går att teckna som ett dolt fel när det kommer fram.

Skillnaden på en köp- och säljbesiktning är den att en säljbesiktning görs inför en försäljning för att visa fastighetens status, ofta som underlag för en dolda-fel-försäkring.
Köpbesiktningen görs i samband med köpet av fastigheten och de fel som upptäcks kan inte i ett senare skede klassas som ett dolt fel.

Vi har mångårig erfarenhet av överlåtelsebesiktning och är en trygghet både för dig som säljare och köpare.
Kontakta oss för mer information.

Byggrådet i väst