Utsikt från vårt kontor i K11-huset.

Om oss

VISION

Naturligtvis syftar visionen på det självklara, att Byggrådet i Väst är duktiga på besiktningar – vi ser allt, men vi ser det också på rätt sätt.
Men lika viktigt är att vi ser vår kund och förstår vilket behov hen har, vilken nivå vi skall lägga oss på avseende exempelvis facktermer och förklaringar. Vi ser också möjligheterna med nya metoder, modeller och affärer vilket gynnar både våra kunder och oss.
Som specialist gäller det inte bara att se allt först, utan också förstå att tillämpa det på ett för alla effektivt vis.
Kort sagt: Byggrådet i Väst håller ögonen öppna.

MISSION

Byggrådet i Väst ska som liten, snabbrörlig aktör genom sin breda spetskompetens erbjuda personlig, pedagogisk och flexibel service. Vidare ska vi i allt vi gör agera som specialist och innovatör avseende såväl tjänster som affärer och relationer till kunder.

Byggrådet i väst