Priser

Priser - bild på sedlar

PRISER

Besiktning av brf lägenhet                                                                               3000:-

Överlåtelsebesiktning*                                                                                      7600:-

Okulär El-översyn                                                                                                 1000:-

Okulär VVS-översyn                                                                                            1000:-

PAKETLÖSNINGAR:

BR 1 (Överlåtelse. + Stomkontroll)                                                            8600:-

ÖVRIGT:

Köpargenomgång telefon.
(En köpargenomgång telefon/besiktning ingår)                                     ingår

Köpargenomgång på plats 1tim
(inkl. överlåtelse av besiktning till köpare).                                            2600:-

Överlåtelse av besiktning från säljare till köpare
vid telefongenomgång.                                                                                       1550:-

* =Överlåtelsebesiktning gäller huvudbyggnad med en total
bostadsarea och biarea på max 300 m2

Alla priser anges inkl. moms
För komplett prislista se mer under fliken tjänster.

Byggrådet i väst