Inför varje byggprojekt krävs en kostnadsberäkning. Förutom timkostnader innehåller kostnadsberäkningen en mängdberäkning, som omfattar allt inbyggt material, hjälparbeten och övriga tillkommande kostnader, te.x bygglovskostnader, utsättning och håltagningar mm. Det är helt avgörande för kvalitén på en mängdförteckning att alla detaljer kommer med, och det är helt avgörande vid ett anbudsförfarande att kostnadsberäkningen blir rätt.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi tror på snabba svar och klara besked därför lovar
vi dig svar inom 24 timmar.