Erfarenhet av byggbranschens alla faser

Vid en byggnation har den kontrollansvariga en viktig roll i processen. Kontrollansvarig ska vara ett stöd och bollplank åt byggherren samt vara dennes förlängda kunskapsarm. Tillsammans med byggherren tar kontrollansvarig även fram förslag till kontrollplan.

Under byggnationens gång ska hen även kontrollera att planen följs. Den kontrollansvarige medverkar också vid tekniska samråd, besiktningar, kontroller och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Dokumentation ska finnas med iakttagelse inför slutbesiktningen, noteringar kring sina byggplatsbesök samt utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som i sin tur blir underlag för slutbesked.

Vi på Byggrådet har lång erfarenhet inom byggbranschens olika faser, med bland annat stor erfarenhet från olika KA-uppdrag.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi tror på snabba svar och klara besked därför lovar
vi dig svar inom 24 timmar.