Varför ska man energideklarera?

När en byggnad eller en andel i en byggnad säljs, ska den som äger byggnaden se till att det för byggnaden finns en energideklaration som vid försäljningstidpunkten inte är äldre än tio år.

Lagen (SFS 2006:985) bygger på ett EG-direktiv som syftar till lägre energianvändning i byggnader. Lagens syfte är att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Energideklarationerna ger ett värde på energianvändningen som kan jämföras byggnader emellan. Vid försäljning av en villa eller om du bygger nytt hus kommer såväl köpare som säljare att få en bild av energianvändningen i huset och därmed dess driftskostnader.

Dessutom kan energideklarationen innehålla förslag på åtgärder för att minska energianvändningen. Förslagen ska vara kostnadseffektiva vilket innebär att de är lönsamma för ägaren av huset att genomföra. Energideklarationen är sedan giltig i 10 år.

Har den som säljer en byggnad eller en andel i en byggnad, trots köparens begäran, underlåtit att fullgöra sin skyldighet att göra energideklaration får köparen, senast sex månader efter sitt tillträde till byggnaden, låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad. Kommunen kan också utdöma vite.

Våra erfarna energiexperter utför energideklaration på fastigheter, hus och villor i regionen kring Borås, Göteborg och Uddevalla.

Vilka byggnader gäller det?

Nya byggnader och i stort sett alla byggnader som säljs eller hyrs ut ska energideklareras. Dock med några undantag, dessa är främst:

 • Byggnader mindre än 50 m2
 • Fritidshus med högst två bostäder
 • Byggnader med officiellt skydd för arkitektoniskt eller historiskt värde
 • Byggnader för religiös verksamhet
 • Industrianläggningar, verkstäder samt ekonomibyggnader för jordbruk eller skogsbruk

Våra erfarna energiexperter utför energideklaration på fastigheter, hus och villor i regionen kring Borås, Göteborg och Uddevalla.

Vad innehåller en energideklaration?

 • Byggnadens energiprestanda

  Kwh per kvadratmeter och år

  Read moreShow less
 • OVK

  Om OVK (ventilationskontroll) är utförd

  Read moreShow less
 • Radonmätning

  Om radonmätning är utförd

  Read moreShow less
 • Energiprestanda

  Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med hänsyn till god inomhusmiljö och i sådant fall rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

  Read moreShow less
 • Referensvärden

  Vad liknande hus förbrukar

  Read moreShow less
 • Övrigt

  Förklaringar, speciella förhållanden

  Read moreShow less

2 575 kr

I samband med besiktning.

Vem ska utföra energideklarationen?

En energiexpert som är ansluten till ett av SWEDAC ackrediterat besiktningsföretag vilket Byggrådet är.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi tror på snabba svar och klara besked därför lovar
vi dig svar inom 24 timmar.

  Ofta kallad husbesiktning. En byggteknisk okulär undersökning som görs för att klarlägga en fastighets fysiska skick i samband med försäljning. Överlåtelsebesiktningen är en trygghet både för köpare och säljare.

  I KöpKlar ingår överlåtelsebesiktning, okulär elkontroll, okulär VA-kontroll, fuktindikering, säljförsäkring Dolda fel.
  Du erhåller även ett övertagandebevis och därmed övertar den juridiska rätten till utlåtandet.

  Förutom en ingående besiktning innefattar KöpKlar även möjlighet att teckna Gar-Bo Dolda fel-försäkring som gäller för huset (objektsförsäkring) vilket innebär att du inte behöver engagera dig på samma sätt i framtida dolda fel-relaterade skador på huset du sålt. Om den nya ägaren misstänker att det finns ett dolt fel tar denne direkt kontakt med försäkringsbolaget, som utreder ärendet och vem som bär ansvaret, reglerar den eventuella skadan och betalar ut ersättning. Skönt och säkert för alla inblandade.
  För mer information kring dolda fel-försäkringen, försäkringsvillkor och hur du tecknar försäkringen kontakta Gar-Bo Försäkring på telefon, 010-221 88 00 eller doldafel@gar-bo.se

  SÄLJFÖRSÄKRING DOLDA FEL
  Dolda fel försäkringen gäller för själva huset istället för säljaren. Genom att försäkringen gäller huset behöver en köpare inte tvista med  säljaren om något skulle upptäckas efter affären. Istället sköts ärendet mellan köpare och försäkringsbolag. Skönt och säkert för alla inblandade.

  Gar-Bo Dolda fel-försäkring gäller för huset (objektsförsäkring) vilket innebär att du inte behöver engagera dig på samma sätt i framtida dolda fel-relaterade skador på huset du sålt. Om den nya ägaren misstänker att det finns ett dolt fel tar denne direkt kontakt med försäkringsbolaget, som utreder ärendet och vem som bär ansvaret, reglerar den eventuella skadan och betalar ut ersättning. Skönt och säkert för alla inblandade.
  För mer information kring dolda fel försäkringen kontakta Gar-Bo Försäkring.

  I KöpKlar+ ingår överlåtelsebesiktning, okulär elkontroll, okulär VA-kontroll, fuktindikering, säljförsäkring Dolda fel.
  Du erhåller även ett övertagandebevis och därmed övertar den juridiska rätten till utlåtandet.

  Förutom en ingående besiktning innefattar KöpKlar även möjlighet att teckna Gar-Bo Dolda fel-försäkring som gäller för huset (objektsförsäkring) vilket innebär att du inte behöver engagera dig på samma sätt i framtida dolda fel-relaterade skador på huset du sålt. Om den nya ägaren misstänker att det finns ett dolt fel tar denne direkt kontakt med försäkringsbolaget, som utreder ärendet och vem som bär ansvaret, reglerar den eventuella skadan och betalar ut ersättning. Skönt och säkert för alla inblandade.
  För mer information kring dolda fel-försäkringen, försäkringsvillkor och hur du tecknar försäkringen kontakta Gar-Bo Försäkring på telefon, 010-221 88 00 eller doldafel@gar-bo.se

  SÄLJFÖRSÄKRING DOLDA FEL
  Dolda fel försäkringen gäller för själva huset istället för säljaren. Genom att försäkringen gäller huset behöver en köpare inte tvista med  säljaren om något skulle upptäckas efter affären. Istället sköts ärendet mellan köpare och försäkringsbolag. Skönt och säkert för alla inblandade.

  Gar-Bo Dolda fel-försäkring gäller för huset (objektsförsäkring) vilket innebär att du inte behöver engagera dig på samma sätt i framtida dolda fel-relaterade skador på huset du sålt. Om den nya ägaren misstänker att det finns ett dolt fel tar denne direkt kontakt med försäkringsbolaget, som utreder ärendet och vem som bär ansvaret, reglerar den eventuella skadan och betalar ut ersättning. Skönt och säkert för alla inblandade.
  För mer information kring dolda fel försäkringen kontakta Gar-Bo Försäkring.

  Sammanställning över husets energianvändning som bland annat innehåller uppgifter om värmesystem, ventilation och om radonmätning är gjord eller inte. I deklarationen kan du även få tips på åtgärder för att minska energianvändningen.

  Detta ingår:

  • Byggnadens energiprestanda - Kwh per kvadratmeter och år
  • OVK - Om OVK (ventilationskontroll) är utförd
  • Radonmätning - Om radonmätning är utförd
  • Energiprestanda - Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med hänsyn till god inomhusmiljö och i sådant fall rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder
  • Referensvärden - Vad liknande hus förbrukar
  • Övrigt - Förklaringar, speciella förhållanden

  Då du ska köpa eller sälja en fastighet är det viktigt, med tanke på kvadratmeterpriset, att arean är korrekt angiven. Dessutom är kostnaden för areamätning avdragsgill vid en försäljning.

  Radonmätningar i villor och radhus skall utföras under eldningssäsong (oktober till och med april) för att få ett säkert resultat. Vi utför både korttidsmätningar (radonindikering) som tar ca en vecka och ger ett ungefärligt radonvärde men även långtidsmätningar som sker under två till tre månader. För att kunna söka radonbidrag för radonsanering krävs en långtidsmätning.

  Vi går igenom besiktningen tillsammans med köparen/säljaren på plats.

  Vi går igenom besiktningen tillsammans med köparen/säljaren via telefon.