Varför ska man energideklarera?

När en byggnad eller en andel i en byggnad säljs, ska den som äger byggnaden se till att det för byggnaden finns en energideklaration som vid försäljningstidpunkten inte är äldre än tio år.

Lagen (SFS 2006:985) bygger på ett EG-direktiv som syftar till lägre energianvändning i byggnader. Lagens syfte är att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Energideklarationerna ger ett värde på energianvändningen som kan jämföras byggnader emellan. Vid försäljning av en villa eller om du bygger nytt kommer såväl köpare som säljare att få en bild av energianvändningen i huset och därmed dess driftskostnader.

Dessutom kan energideklarationen innehålla förslag på åtgärder för att minska energianvändningen. Förslagen ska vara kostnadseffektiva vilket innebär att de är lönsamma för ägaren av huset att genomföra. Energideklarationen är sedan giltig i 10 år.

Har den som säljer en byggnad eller en andel i en byggnad, trots köparens begäran, underlåtit att fullgöra sin skyldighet att göra energideklaration får köparen, senast sex månader efter sitt tillträde till byggnaden, låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad. Kommunen kan också utdöma vite.

Vilka byggnader gäller det?

Nya byggnader och i stort sett alla byggnader som säljs eller hyrs ut ska energideklareras. Dock med några undantag, dessa är främst:

 • Byggnader mindre än 50 m2
 • Fritidshus med högst två bostäder
 • Byggnader med officiellt skydd för arkitektoniskt eller historiskt värde
 • Byggnader för religiös verksamhet
 • Industrianläggningar, verkstäder samt ekonomibyggnader för jordbruk eller skogsbruk

Vad innehåller en energideklaration?

 • Byggnadens energiprestanda

  Kwh per kvadratmeter och år

  Läs merVisa mindre
 • OVK

  Om OVK (ventilationskontroll) är utförd

  Läs merVisa mindre
 • Radonmätning

  Om radonmätning är utförd

  Läs merVisa mindre
 • Energiprestanda

  Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med hänsyn till god inomhusmiljö och i sådant fall rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

  Läs merVisa mindre
 • Referensvärden

  Vad liknande hus förbrukar

  Läs merVisa mindre
 • Övrigt

  Förklaringar, speciella förhållanden

  Läs merVisa mindre

1990 kr

Vem ska utföra energideklarationen?

En energiexpert som är ansluten till ett av SWEDAC ackrediterat besiktningsföretag vilket Byggrådet är.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi tror på snabba svar och klara besked därför lovar
vi dig svar inom 24 timmar.