En heltäckande lösning
för dig som köpare

 

Blicka framåt och njut av ditt nya hem. Med vår överlåtelsebesiktning lämnar du oroskänslan bakom dig och kan istället fokusera på framtiden. Ett husköp är alltid en stor och spännande investering som bör genomföras med en skön känsla i magen.

Förutom en ingående besiktning finns det även möjlighet att teckna GarBo Dolda fel-försäkring för köpare i samband med överlåtelsen. Det innebär att om köparen upptäcker ett fel, som kan omfattas av försäkringen, kan köparen kontakta GarBo direkt. GarBo utreder ärendet och vem som bär ansvaret för skadan samt betalar ut eventuell ersättning. En dolda fel-försäkring minskar risken för ovälkomna kostnader och tvister, både för säljaren och köparen.

Följande ingår i Överlåtelsebesiktning Standard

 • Överlåtelsebesiktning

  Ofta kallad husbesiktning. En byggteknisk okulär undersökning som görs för att klarlägga en fastighets fysiska skick i samband med köp eller försäljning av fastighet. Besiktningen är en trygghet både för köpare och säljare. Båda slipper oönskade överraskningar och köparen får tips om hur huset kan underhållas för framtiden. 

  Read moreShow less
 • EL-kontroll

  En okulär elinstallationskontroll där vi kontrollerar delar av fastighetens elanläggning för att säkerställa att de är gjorda på ett korrekt och säkert sätt och inte är för gamla.

  Read moreShow less
 • VA-kontroll

  En okulär vatten- och avloppskontroll där vi kontrollerar delar av fastighetens vatten- och avloppsrör för att säkerställa att de är gjorda på ett korrekt och säkert sätt och inte är för gamla.

  Read moreShow less
 • GarBo Dolda fel Standard (Köpare), (tillval)

  Vid köp av en överlåtelsebesiktning har du som köpare även möjlighet att teckna GarBo Dolda fel-försäkring. Vid misstanke om ett dolt fel utreder GarBo ärendet och vem som bär ansvaret för skadan samt betalar ut eventuell ersättning. Det är viktigt att läsa igenom för- och efterköpsinformation samt försäkringsvillkor för att ta del av försäkringens omfattning, undantag och begränsningar. För mer information kring dolda fel-försäkringen, försäkringsvillkor samt hur du tecknar försäkringen kontakta Byggrådet eller läs mer på www.gar-bo.se

  Read moreShow less
Boka besiktning

12 235 kr

Extra säkerhet som tillval

Förutom en ingående besiktning finns det även möjlighet att teckna GarBo Dolda felförsäkring i samband med överlåtelsen. Det innebär att om köparen upptäcker ett fel, som kan omfattas av försäkringen, kan köparen kontakta GarBo direkt. GarBo utreder ärendet och vem som bär ansvaret för skadan samt betalar ut eventuell ersättning. En dolda fel-försäkring minskar risken för ovälkomna kostnader och tvister, både för säljaren och köparen.

Följande ingår i Överlåtelsebesiktning Plus

 • Överlåtelsebesiktning

  Ofta kallad husbesiktning. En byggteknisk okulär undersökning som görs för att klarlägga en fastighets fysiska skick i samband med köp eller försäljning av fastighet. Besiktningen är en trygghet både för köpare och säljare. Båda slipper oönskade överraskningar och köparen får tips om hur huset kan underhållas för framtiden. 

  Read moreShow less
 • EL-kontroll

  En okulär elinstallationskontroll där vi kontrollerar delar av fastighetens elanläggning för att säkerställa att de är gjorda på ett korrekt och säkert sätt och inte är för gamla.

  Read moreShow less
 • VA-kontroll

  En okulär vatten- och avloppskontroll där vi kontrollerar delar av fastighetens vatten- och avloppsrör för att säkerställa att de är gjorda på ett korrekt och säkert sätt och inte är för gamla.

  Read moreShow less
 • Stomkontroll/Fuktmätning

  Stomkontroll och fuktmätning är en stickprovskontroll av påbyggda konstruktioner i anslutning till grunden, ex syll i yttervägg och påbyggda golvkonstruktioner. Denna tilläggstjänst är relevant i äldre hus som är byggda på betongplatta på mark eller med källare och i alla hus på krypgrund oavsett byggår. Om det vid stickprovskontrollen inte upptäcks några skador i en riskkonstruktion försäkras konstruktionen till att vara skadefri enl. villkor i GarBo Dolda fel Plus, under förutsättning att säljare/köpare tecknar denna försäkring.

  Read moreShow less
 • GarBo Dolda fel Plus (Köpare), (tillval)

  Vid köp av en överlåtelsebesiktning med stomkontroll/fuktmätning har du som köpare även möjlighet att teckna GarBo Dolda fel-försäkring Plus (Köpare). Vid misstanke om ett dolt fel utreder GarBo ärendet och vem som bär ansvaret för skadan samt betalar ut eventuell ersättning. Det är viktigt att läsa igenom för- och efterköpsinformation samt försäkringsvillkor för att ta del av försäkringens omfattning, undantag och begränsningar. För mer information kring dolda fel-försäkringen, försäkringsvillkor samt hur du tecknar försäkringen kontakta Byggrådet eller läs mer på www.gar-bo.se

  Read moreShow less
Boka besiktning

13 085 kr

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi tror på snabba svar och klara besked därför lovar
vi dig svar inom 24 timmar.

  Ofta kallad husbesiktning. En byggteknisk okulär undersökning som görs för att klarlägga en fastighets fysiska skick i samband med försäljning. Överlåtelsebesiktningen är en trygghet både för köpare och säljare.

  I KöpKlar ingår överlåtelsebesiktning, okulär elkontroll, okulär VA-kontroll, fuktindikering, säljförsäkring Dolda fel.
  Du erhåller även ett övertagandebevis och därmed övertar den juridiska rätten till utlåtandet.

  Förutom en ingående besiktning innefattar KöpKlar även möjlighet att teckna Gar-Bo Dolda fel-försäkring som gäller för huset (objektsförsäkring) vilket innebär att du inte behöver engagera dig på samma sätt i framtida dolda fel-relaterade skador på huset du sålt. Om den nya ägaren misstänker att det finns ett dolt fel tar denne direkt kontakt med försäkringsbolaget, som utreder ärendet och vem som bär ansvaret, reglerar den eventuella skadan och betalar ut ersättning. Skönt och säkert för alla inblandade.
  För mer information kring dolda fel-försäkringen, försäkringsvillkor och hur du tecknar försäkringen kontakta Gar-Bo Försäkring på telefon, 010-221 88 00 eller doldafel@gar-bo.se

  SÄLJFÖRSÄKRING DOLDA FEL
  Dolda fel försäkringen gäller för själva huset istället för säljaren. Genom att försäkringen gäller huset behöver en köpare inte tvista med  säljaren om något skulle upptäckas efter affären. Istället sköts ärendet mellan köpare och försäkringsbolag. Skönt och säkert för alla inblandade.

  Gar-Bo Dolda fel-försäkring gäller för huset (objektsförsäkring) vilket innebär att du inte behöver engagera dig på samma sätt i framtida dolda fel-relaterade skador på huset du sålt. Om den nya ägaren misstänker att det finns ett dolt fel tar denne direkt kontakt med försäkringsbolaget, som utreder ärendet och vem som bär ansvaret, reglerar den eventuella skadan och betalar ut ersättning. Skönt och säkert för alla inblandade.
  För mer information kring dolda fel försäkringen kontakta Gar-Bo Försäkring.

  I KöpKlar+ ingår överlåtelsebesiktning, okulär elkontroll, okulär VA-kontroll, fuktindikering, säljförsäkring Dolda fel.
  Du erhåller även ett övertagandebevis och därmed övertar den juridiska rätten till utlåtandet.

  Förutom en ingående besiktning innefattar KöpKlar även möjlighet att teckna Gar-Bo Dolda fel-försäkring som gäller för huset (objektsförsäkring) vilket innebär att du inte behöver engagera dig på samma sätt i framtida dolda fel-relaterade skador på huset du sålt. Om den nya ägaren misstänker att det finns ett dolt fel tar denne direkt kontakt med försäkringsbolaget, som utreder ärendet och vem som bär ansvaret, reglerar den eventuella skadan och betalar ut ersättning. Skönt och säkert för alla inblandade.
  För mer information kring dolda fel-försäkringen, försäkringsvillkor och hur du tecknar försäkringen kontakta Gar-Bo Försäkring på telefon, 010-221 88 00 eller doldafel@gar-bo.se

  SÄLJFÖRSÄKRING DOLDA FEL
  Dolda fel försäkringen gäller för själva huset istället för säljaren. Genom att försäkringen gäller huset behöver en köpare inte tvista med  säljaren om något skulle upptäckas efter affären. Istället sköts ärendet mellan köpare och försäkringsbolag. Skönt och säkert för alla inblandade.

  Gar-Bo Dolda fel-försäkring gäller för huset (objektsförsäkring) vilket innebär att du inte behöver engagera dig på samma sätt i framtida dolda fel-relaterade skador på huset du sålt. Om den nya ägaren misstänker att det finns ett dolt fel tar denne direkt kontakt med försäkringsbolaget, som utreder ärendet och vem som bär ansvaret, reglerar den eventuella skadan och betalar ut ersättning. Skönt och säkert för alla inblandade.
  För mer information kring dolda fel försäkringen kontakta Gar-Bo Försäkring.

  Sammanställning över husets energianvändning som bland annat innehåller uppgifter om värmesystem, ventilation och om radonmätning är gjord eller inte. I deklarationen kan du även få tips på åtgärder för att minska energianvändningen.

  Detta ingår:

  • Byggnadens energiprestanda - Kwh per kvadratmeter och år
  • OVK - Om OVK (ventilationskontroll) är utförd
  • Radonmätning - Om radonmätning är utförd
  • Energiprestanda - Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med hänsyn till god inomhusmiljö och i sådant fall rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder
  • Referensvärden - Vad liknande hus förbrukar
  • Övrigt - Förklaringar, speciella förhållanden

  Då du ska köpa eller sälja en fastighet är det viktigt, med tanke på kvadratmeterpriset, att arean är korrekt angiven. Dessutom är kostnaden för areamätning avdragsgill vid en försäljning.

  Radonmätningar i villor och radhus skall utföras under eldningssäsong (oktober till och med april) för att få ett säkert resultat. Vi utför både korttidsmätningar (radonindikering) som tar ca en vecka och ger ett ungefärligt radonvärde men även långtidsmätningar som sker under två till tre månader. För att kunna söka radonbidrag för radonsanering krävs en långtidsmätning.

  Vi går igenom besiktningen tillsammans med köparen/säljaren på plats.

  Vi går igenom besiktningen tillsammans med köparen/säljaren via telefon.