En heltäckande lösning
för dig som köpare

 

Blicka framåt och njut av ditt nya hem. Med KlartHus lämnar du oroskänslan bakom dig och kan isället fokusera på framtiden. Ett husköp är alltid en stor och spännande investering som bör genomföras med en skön känsla i magen.

Du kanske just nu är påväg att genomföra ditt livs största aff är. Vad kan möjligen ge mer orosmoln än just detta? Att vilja veta vad man köper är i detta läge högst aktuellt för att minimera oönskade överraskningar. Du som köpare har även, enligt lag, en långtgående undersökningsplikt vid köp av en fastighet. Där av en stor anledning att låta en specialist hjäpa dig en bit på vägen med att uppfylla en del av denna.

Följande ingår i KlartHus

 • Överlåtelsebesiktning

  Ofta kallad husbesiktning. En byggteknisk okulär undersökning som görs för att klarlägga en fastighets fysiska skick i samband med försäljning. Besiktningen är en trygghet både för köpare och säljare. Båda slipper oönskade överraskningar och köparen får tips om hur huset kan underhållas för framtiden. 

  Read moreShow less
 • Okulär EL-kontroll

  En kontroll av samtliga elinstallationer i huset för att säkerställa att de är gjorda på ett korrekt och säkert sätt och inte är för gamla.

  Read moreShow less
 • Okulär VA-kontroll

  Våra besiktningsmän har stor erfarenhet av vatten- och avloppsfrågor. Därför ger en okulär kontroll, där man kollar det som är synligt, viktig tilläggsinformation till besiktningen med rekommendationer och bedömningar om skicket på husets VA.

  Read moreShow less
 • GarBo Dolda fel försäkring Standard (tillval)

  GarBo Dolda fel försäkring gäller för huset istället för säljaren (objektsförsäkring). Genom att försäkringen är en objektsförsäkring behöver en köpare inte tvista med säljaren om något skulle upptäckas efter affären. Istället sköts ärendet mellan köpare och försäkringsbolag. Skönt och säkert för alla inblandade.

  Read moreShow less
Boka besiktning

10 145 kr

Extra säkerhet som tillval

Förutom en ingående överlåtelsebesiktning innefattar KlartHus även möjlighet att teckna GarBo Dolda fel-försäkring som gäller för själva huset (objektförsäkring) vilket innebär att om du som ny ägare misstänker att det finns ett dolt fel tar du direkt kontakt med försäkringsbolaget, istället för säljaren, som utreder ärendet. Skönt och säkert för alla inblandade.

Följande ingår i KlartHus+

 • Överlåtelsebesiktning

  Ofta kallad husbesiktning. En byggteknisk okulär undersökning som görs för att klarlägga en fastighets fysiska skick i samband med försäljning. Besiktningen är en trygghet både för köpare och säljare. Båda slipper oönskade överraskningar och köparen får tips om hur huset kan underhållas för framtiden. 

  Read moreShow less
 • Okulär EL-kontroll

  En kontroll av samtliga elinstallationer i huset för att säkerställa att de är gjorda på ett korrekt och säkert sätt och inte är för gamla.

  Read moreShow less
 • Okulär VA-kontroll

  Våra besiktningsmän har stor erfarenhet av vatten- och avloppsfrågor. Därför ger en okulär kontroll, där man kollar det som är synligt, viktig tilläggsinformation till besiktningen med rekommendationer och bedömningar om skicket på husets VA.

  Read moreShow less
 • Stomkontroll/Fuktmätning

  Stommen avser de delar som tillsammans utgör husets bärande konstruktion. En stomme kan bestå av olika material – trä, betong eller i vissa fall metall. Vid stomkontrollen säkerställer vi vilket skick den har. Stickprovsmässiga fuktindikationer i utsatta områden i huset. Fuktindikeringen ligger sedan till grund för den rapport du får över skick och eventuell problematik.

  Read moreShow less
 • GarBo Dolda fel försäkring Plus (Köpare), (tillval)

  GarBo Dolda fel försäkring gäller för huset istället för säljaren (objektsförsäkring). Genom att försäkringen är en objektsförsäkring behöver en köpare inte tvista med säljaren om något skulle upptäckas efter affären. Istället sköts ärendet mellan köpare och försäkringsbolag. Skönt och säkert för alla inblandade.

  Read moreShow less
Boka besiktning

10 995 kr

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi tror på snabba svar och klara besked därför lovar
vi dig svar inom 24 timmar.

  Ofta kallad husbesiktning. En byggteknisk okulär undersökning som görs för att klarlägga en fastighets fysiska skick i samband med försäljning. Överlåtelsebesiktningen är en trygghet både för köpare och säljare.

  I KöpKlar ingår överlåtelsebesiktning, okulär elkontroll, okulär VA-kontroll, fuktindikering, säljförsäkring Dolda fel.
  Du erhåller även ett övertagandebevis och därmed övertar den juridiska rätten till utlåtandet.

  Förutom en ingående besiktning innefattar KöpKlar även möjlighet att teckna Gar-Bo Dolda fel-försäkring som gäller för huset (objektsförsäkring) vilket innebär att du inte behöver engagera dig på samma sätt i framtida dolda fel-relaterade skador på huset du sålt. Om den nya ägaren misstänker att det finns ett dolt fel tar denne direkt kontakt med försäkringsbolaget, som utreder ärendet och vem som bär ansvaret, reglerar den eventuella skadan och betalar ut ersättning. Skönt och säkert för alla inblandade.
  För mer information kring dolda fel-försäkringen, försäkringsvillkor och hur du tecknar försäkringen kontakta Gar-Bo Försäkring på telefon, 010-221 88 00 eller doldafel@gar-bo.se

  SÄLJFÖRSÄKRING DOLDA FEL
  Dolda fel försäkringen gäller för själva huset istället för säljaren. Genom att försäkringen gäller huset behöver en köpare inte tvista med  säljaren om något skulle upptäckas efter affären. Istället sköts ärendet mellan köpare och försäkringsbolag. Skönt och säkert för alla inblandade.

  Gar-Bo Dolda fel-försäkring gäller för huset (objektsförsäkring) vilket innebär att du inte behöver engagera dig på samma sätt i framtida dolda fel-relaterade skador på huset du sålt. Om den nya ägaren misstänker att det finns ett dolt fel tar denne direkt kontakt med försäkringsbolaget, som utreder ärendet och vem som bär ansvaret, reglerar den eventuella skadan och betalar ut ersättning. Skönt och säkert för alla inblandade.
  För mer information kring dolda fel försäkringen kontakta Gar-Bo Försäkring.

  I KöpKlar+ ingår överlåtelsebesiktning, okulär elkontroll, okulär VA-kontroll, fuktindikering, säljförsäkring Dolda fel.
  Du erhåller även ett övertagandebevis och därmed övertar den juridiska rätten till utlåtandet.

  Förutom en ingående besiktning innefattar KöpKlar även möjlighet att teckna Gar-Bo Dolda fel-försäkring som gäller för huset (objektsförsäkring) vilket innebär att du inte behöver engagera dig på samma sätt i framtida dolda fel-relaterade skador på huset du sålt. Om den nya ägaren misstänker att det finns ett dolt fel tar denne direkt kontakt med försäkringsbolaget, som utreder ärendet och vem som bär ansvaret, reglerar den eventuella skadan och betalar ut ersättning. Skönt och säkert för alla inblandade.
  För mer information kring dolda fel-försäkringen, försäkringsvillkor och hur du tecknar försäkringen kontakta Gar-Bo Försäkring på telefon, 010-221 88 00 eller doldafel@gar-bo.se

  SÄLJFÖRSÄKRING DOLDA FEL
  Dolda fel försäkringen gäller för själva huset istället för säljaren. Genom att försäkringen gäller huset behöver en köpare inte tvista med  säljaren om något skulle upptäckas efter affären. Istället sköts ärendet mellan köpare och försäkringsbolag. Skönt och säkert för alla inblandade.

  Gar-Bo Dolda fel-försäkring gäller för huset (objektsförsäkring) vilket innebär att du inte behöver engagera dig på samma sätt i framtida dolda fel-relaterade skador på huset du sålt. Om den nya ägaren misstänker att det finns ett dolt fel tar denne direkt kontakt med försäkringsbolaget, som utreder ärendet och vem som bär ansvaret, reglerar den eventuella skadan och betalar ut ersättning. Skönt och säkert för alla inblandade.
  För mer information kring dolda fel försäkringen kontakta Gar-Bo Försäkring.

  Sammanställning över husets energianvändning som bland annat innehåller uppgifter om värmesystem, ventilation och om radonmätning är gjord eller inte. I deklarationen kan du även få tips på åtgärder för att minska energianvändningen.

  Detta ingår:

  • Byggnadens energiprestanda - Kwh per kvadratmeter och år
  • OVK - Om OVK (ventilationskontroll) är utförd
  • Radonmätning - Om radonmätning är utförd
  • Energiprestanda - Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med hänsyn till god inomhusmiljö och i sådant fall rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder
  • Referensvärden - Vad liknande hus förbrukar
  • Övrigt - Förklaringar, speciella förhållanden

  Då du ska köpa eller sälja en fastighet är det viktigt, med tanke på kvadratmeterpriset, att arean är korrekt angiven. Dessutom är kostnaden för areamätning avdragsgill vid en försäljning.

  Radonmätningar i villor och radhus skall utföras under eldningssäsong (oktober till och med april) för att få ett säkert resultat. Vi utför både korttidsmätningar (radonindikering) som tar ca en vecka och ger ett ungefärligt radonvärde men även långtidsmätningar som sker under två till tre månader. För att kunna söka radonbidrag för radonsanering krävs en långtidsmätning.

  Vi går igenom besiktningen tillsammans med köparen/säljaren på plats.

  Vi går igenom besiktningen tillsammans med köparen/säljaren via telefon.