Skönt avslut på stor affär

Lägg husaffären bakom dig med en skön känsla i magen. KöpKlar är en husbesiktning kombinerad med möjlighet att teckna GarBo Dolda fel-försäkring.
Enkelhet och trygghet för alla parter.

Förutom att en ingående besiktning ingår i KöpKlar finns även möjlighet att teckna GarBo Dolda fel-försäkring i samband med överlåtelsen. Det innebär att om köparen upptäcker ett fel, som kan omfattas av försäkringen, kan köparen kontakta GarBo direkt. GarBo utreder ärendet och vem som bär ansvaret för skadan samt betalar ut eventuell ersättning. En dolda fel-försäkring minskar risken för ovälkomna kostnader och tvister, både för säljaren och köparen.

Följande ingår i KöpKlar

 • Rådgivning inför besiktning

  Om du har tid på dig och vill göra det ”lilla extra” på huset innan försäljningen kan det vara en god idé att ta del av vår rådgivning inför besiktning. Vi går igenom de vanligaste fel/brister som upptäcks vid en besiktning så du får möjlighet att åtgärda dessa innan besiktningen. På så sätt blir det färre anmärkningar i besiktningsutlåtandet vilket givetvis underlättar vid en försäljning. Tjänsten utförs antingen per telefon eller på plats, om du väljer rådgivning på plats så tillkommer en kostnad enligt gällande prislista.

  Read moreShow less
 • Överlåtelsebesiktning

  Ofta kallad husbesiktning. En byggteknisk okulär undersökning som görs för att klarlägga en fastighets fysiska skick i samband med försäljning. Besiktningen är en trygghet både för köpare och säljare. Båda slipper oönskade överraskningar.

  Read moreShow less
 • EL-kontroll

  En okulär elinstallationskontroll där vi kontrollerar delar av fastighetens elanläggning för att säkerställa att de är gjorda på ett korrekt och säkert sätt och inte är för gamla.

  Read moreShow less
 • VA-kontroll

  En okulär vatten- och avloppskontroll där vi kontrollerar delar av fastighetens vatten- och avloppsrör för att säkerställa att de är gjorda på ett korrekt och säkert sätt och inte är för gamla.

  Read moreShow less
 • GarBo Dolda fel-försäkring Standard

  En försäkring med valbart försäkringsbelopp; 1 miljon, 1,5 miljon eller 2 miljoner kronor. För att kunna teckna den här försäkringen ska en överlåtelsebesiktning KöpKlar vara utförd. Det är viktigt att du läser igenom för- och efterköpsinformation samt försäkringsvillkor för att ta del av försäkringens omfattning, undantag och begränsningar. För mer information kring dolda fel-försäkringen, försäkringsvillkor samt hur du tecknar försäkringen kontakta Byggrådet eller läs mer på www.gar-bo.se

  Read moreShow less
Boka besiktning

20 085 kr

Känn ingen stress

KöpKlars försäkring är ett samarbete med Gar-Bo Försäkringar AB: Sveriges ledande försäkringsbolag inom byggrelaterade försäkringar. De är specialiserade på småhus och bostadsrätter och erbjuder trygghetslösningar inom nybyggnation och vid småhusförsäljning till privatpersoner och företag i hela Sverige.

Följande ingår i KöpKlar+

 • Rådgivning inför besiktning

  Om du har tid på dig och vill göra det ”lilla extra” på huset innan försäljningen kan det vara en god idé att ta del av vår rådgivning inför besiktning. Vi går igenom de vanligaste fel/brister som upptäcks vid en besiktning så du får möjlighet att åtgärda dessa innan besiktningen. På så sätt blir det färre anmärkningar i besiktningsutlåtandet vilket givetvis underlättar vid en försäljning. Tjänsten utförs antingen per telefon eller på plats, om du väljer rådgivning på plats så tillkommer en kostnad enligt gällande prislista.

  Read moreShow less
 • Överlåtelsebesiktning

  Ofta kallad husbesiktning. En byggteknisk okulär undersökning som görs för att klarlägga en fastighets fysiska skick i samband med försäljning. Besiktningen är en trygghet både för köpare och säljare. Båda slipper oönskade överraskningar.

  Read moreShow less
 • EL-kontroll

  En okulär elinstallationskontroll där vi kontrollerar delar av fastighetens elanläggning för att säkerställa att de är gjorda på ett korrekt och säkert sätt och inte är för gamla.

  Read moreShow less
 • VA-kontroll

  En okulär vatten- och avloppskontroll där vi kontrollerar delar av fastighetens vatten- och avloppsrör för att säkerställa att de är gjorda på ett korrekt och säkert sätt och inte är för gamla.

  Read moreShow less
 • Stomkontroll

  Stomkontroll och fuktmätning är en stickprovskontroll av påbyggda konstruktioner i anslutning till grunden, ex syll i yttervägg och påbyggda golvkonstruktioner. Denna tilläggstjänst är relevant i äldre hus som är byggda på betongplatta på mark eller med källare och i alla hus på krypgrund oavsett byggår. Om det vid stickprovskontrollen inte upptäcks några skador i en riskkonstruktion försäkras konstruktionen till att vara skadefri enl. villkor i GarBo Dolda fel Plus, under förutsättning att säljare/köpare tecknar denna försäkring.

  Read moreShow less
 • GarBo Dolda fel-försäkring Plus

  En mer omfattande försäkring med valbart försäkringsbelopp; 1 miljon, 1,5 miljon eller 2 miljoner kronor. För att kunna teckna den här försäkringen ska en överlåtelsebesiktning KöpKlar+ vara utförd. Det är viktigt att du läser igenom för- och efterköpsinformation samt försäkringsvillkor för att ta del av försäkringens omfattning, undantag och begränsningar. För mer information kring dolda fel-försäkringen, försäkringsvillkor samt hur du tecknar försäkringen kontakta Byggrådet eller läs mer på www.gar-bo.se

  Read moreShow less
Boka besiktning

23 085 kr

 

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi tror på snabba svar och klara besked därför lovar
vi dig svar inom 24 timmar.

  Ofta kallad husbesiktning. En byggteknisk okulär undersökning som görs för att klarlägga en fastighets fysiska skick i samband med försäljning. Överlåtelsebesiktningen är en trygghet både för köpare och säljare.

  I KöpKlar ingår överlåtelsebesiktning, okulär elkontroll, okulär VA-kontroll, fuktindikering, säljförsäkring Dolda fel.
  Du erhåller även ett övertagandebevis och därmed övertar den juridiska rätten till utlåtandet.

  Förutom en ingående besiktning innefattar KöpKlar även möjlighet att teckna Gar-Bo Dolda fel-försäkring som gäller för huset (objektsförsäkring) vilket innebär att du inte behöver engagera dig på samma sätt i framtida dolda fel-relaterade skador på huset du sålt. Om den nya ägaren misstänker att det finns ett dolt fel tar denne direkt kontakt med försäkringsbolaget, som utreder ärendet och vem som bär ansvaret, reglerar den eventuella skadan och betalar ut ersättning. Skönt och säkert för alla inblandade.
  För mer information kring dolda fel-försäkringen, försäkringsvillkor och hur du tecknar försäkringen kontakta Gar-Bo Försäkring på telefon, 010-221 88 00 eller doldafel@gar-bo.se

  SÄLJFÖRSÄKRING DOLDA FEL
  Dolda fel försäkringen gäller för själva huset istället för säljaren. Genom att försäkringen gäller huset behöver en köpare inte tvista med  säljaren om något skulle upptäckas efter affären. Istället sköts ärendet mellan köpare och försäkringsbolag. Skönt och säkert för alla inblandade.

  Gar-Bo Dolda fel-försäkring gäller för huset (objektsförsäkring) vilket innebär att du inte behöver engagera dig på samma sätt i framtida dolda fel-relaterade skador på huset du sålt. Om den nya ägaren misstänker att det finns ett dolt fel tar denne direkt kontakt med försäkringsbolaget, som utreder ärendet och vem som bär ansvaret, reglerar den eventuella skadan och betalar ut ersättning. Skönt och säkert för alla inblandade.
  För mer information kring dolda fel försäkringen kontakta Gar-Bo Försäkring.

  I KöpKlar+ ingår överlåtelsebesiktning, okulär elkontroll, okulär VA-kontroll, fuktindikering, säljförsäkring Dolda fel.
  Du erhåller även ett övertagandebevis och därmed övertar den juridiska rätten till utlåtandet.

  Förutom en ingående besiktning innefattar KöpKlar även möjlighet att teckna Gar-Bo Dolda fel-försäkring som gäller för huset (objektsförsäkring) vilket innebär att du inte behöver engagera dig på samma sätt i framtida dolda fel-relaterade skador på huset du sålt. Om den nya ägaren misstänker att det finns ett dolt fel tar denne direkt kontakt med försäkringsbolaget, som utreder ärendet och vem som bär ansvaret, reglerar den eventuella skadan och betalar ut ersättning. Skönt och säkert för alla inblandade.
  För mer information kring dolda fel-försäkringen, försäkringsvillkor och hur du tecknar försäkringen kontakta Gar-Bo Försäkring på telefon, 010-221 88 00 eller doldafel@gar-bo.se

  SÄLJFÖRSÄKRING DOLDA FEL
  Dolda fel försäkringen gäller för själva huset istället för säljaren. Genom att försäkringen gäller huset behöver en köpare inte tvista med  säljaren om något skulle upptäckas efter affären. Istället sköts ärendet mellan köpare och försäkringsbolag. Skönt och säkert för alla inblandade.

  Gar-Bo Dolda fel-försäkring gäller för huset (objektsförsäkring) vilket innebär att du inte behöver engagera dig på samma sätt i framtida dolda fel-relaterade skador på huset du sålt. Om den nya ägaren misstänker att det finns ett dolt fel tar denne direkt kontakt med försäkringsbolaget, som utreder ärendet och vem som bär ansvaret, reglerar den eventuella skadan och betalar ut ersättning. Skönt och säkert för alla inblandade.
  För mer information kring dolda fel försäkringen kontakta Gar-Bo Försäkring.

  Sammanställning över husets energianvändning som bland annat innehåller uppgifter om värmesystem, ventilation och om radonmätning är gjord eller inte. I deklarationen kan du även få tips på åtgärder för att minska energianvändningen.

  Detta ingår:

  • Byggnadens energiprestanda - Kwh per kvadratmeter och år
  • OVK - Om OVK (ventilationskontroll) är utförd
  • Radonmätning - Om radonmätning är utförd
  • Energiprestanda - Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med hänsyn till god inomhusmiljö och i sådant fall rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder
  • Referensvärden - Vad liknande hus förbrukar
  • Övrigt - Förklaringar, speciella förhållanden

  Då du ska köpa eller sälja en fastighet är det viktigt, med tanke på kvadratmeterpriset, att arean är korrekt angiven. Dessutom är kostnaden för areamätning avdragsgill vid en försäljning.

  Radonmätningar i villor och radhus skall utföras under eldningssäsong (oktober till och med april) för att få ett säkert resultat. Vi utför både korttidsmätningar (radonindikering) som tar ca en vecka och ger ett ungefärligt radonvärde men även långtidsmätningar som sker under två till tre månader. För att kunna söka radonbidrag för radonsanering krävs en långtidsmätning.

  Vi går igenom besiktningen tillsammans med köparen/säljaren på plats.

  Vi går igenom besiktningen tillsammans med köparen/säljaren via telefon.