¨ Överlåtelsebesiktning & husbesiktning - Byggrådet AB
Byggrådet Besiktning

Förälska dig i ytan. Vi tar hand om djupet.

Om oss

Vi kan hus- och fastighetsbranschen

Byggrådet erbjuder en mängd tjänster för ditt hus. Gemensamt för alla är att de utförs av specialister med lång erfarenhet av att se det andra inte ser. Våra medarbetare har alla noga rekryterats för sin unika kompetens. Alla har erfarenhet och arbetat både som hantverkare eller ingenjörer från byggbranschen. Vi utgår från vårt kontor i Borås och jobbar främst i Västra Sverige, såsom Göteborg, Falkenberg, Uddevalla och Jönköping med omnejd.

Vi är ett väl sammansvetsat lag med stor erfarenhet och kompetens.

Våra tjänster

Vi ser det andra inte ser.
Boka besiktning

Recensioner

Vi kan vår grej,
lyssna på våra kunder

Vi är en flexibel och oberoende aktör som sätter dig i fokus. Vi specialiserar oss på att skapa trygga hem och affärer och det har varit vår passion sedan 2011.

Utförda besiktningar
Nöjda MÄKLARE
FAQ

Vanliga frågor & svar

1. Behöver jag en ny energideklaration om det redan finns en?
Energideklarationen är giltig i tio år. Därefter är det byggnadsägarens skyldighet att se till att få upprättat en ny energideklaration. Ägare av egnahem (villor och radhus som inte ägs av en bostadsrättsförening) behöver upprätta en energideklaration inom två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Detta ska göras av den som för egen räkning uppför eller låter uppföra byggnaden. Därefter behöver byggnaden inte energideklareras igen förrän byggnaden ska säljas. I de fallen en byggnad säljs inom tio år från det att energideklarationen upprättades, behöver ingen ny energideklaration göras. I de fall en byggnad säljs efter tio år från det att energideklarationen upprättades behöver en ny energideklaration göras.

2. Behöver min fastighet energideklareras?
Dessa byggnader ska ha en energideklaration:

 • Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration.
 • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration. Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.
 • Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas ska ha en energideklaration.

Dessa byggnader är exempel på byggnader som inte behöver ha någon energideklaration:

 • Bestämmelserna om energideklaration tillämpas endast på byggnader där energi används i syfte att påverka byggnadens inomhusklimat så att inomhustemperaturen överstiger 10 plusgrader.
 • Industrianläggningar och verkstäder.
 • Bostadshus som används mindre än fyra månader per år, eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.
 • Byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.

3. Vilka uppgifter behöver jag ta fram inför energideklarationen?
Du kommer att få en uppdragsbekräftelse efter bokning där det framgår vilka
uppgifter vi kommer att behöva. Dessa uppgifter är bl.a:

 • Underlag för byggnadens energi- och vattenförbrukning (senaste fakturorna).
 • Underlag (senaste fakturan) för byggnadens fjärrvärmeförbrukning, om byggnaden har detta som uppvärmningskälla.
 • Förbered med resultat över radonmätning (om det utförts en sådan).
 • Vid vedeldning önskar vi uppgift på ungefärlig mängd ved i m3 som förbrukas per år.

 1. När får jag min faktura?

  KöpKlar och KöpKlar+
  Om du via mäklare bokat något av våra paket KöpKlar eller KöpKlar+ så faktureras eventuella tilläggstjänster efter utfört uppdrag med betalningsvillkor inom 15 dagar. Besiktningsdelen av paketen KöpKlar och KöpKlar+ faktureras när fastigheten blivit såld (köpekontrakt är skrivet), med betalningsvillkor inom 15 dagar. Vid avbrutet/avslutat uppdrag mellan mäklare och säljare av någon part inom 12 månader från besiktningsdatum faktureras paketen KöpKlar och KöpKlar+, fakturering sker till ordinarie pris enligt bifogad prislista i din uppdragsbekräftelse.

  GarBo Dolda fel-försäkring (försäkringspremie)
  Fakturan avseende försäkringspremien faktureras separat direkt ifrån GarBo Försäkring AB och skickas till dig ca 1 vecka före tillträdet, förutsatt att vi fått in ditt val av försäkringsbelopp samt en kopia av köpekontraktet. Observera att om tillträdesdagen skulle ändras mot vad som står i köpekontraktet behöver vi snarast möjligt få info om detta så inte tillträdet hinner att passera då det annars blir för sent att teckna försäkringen. Mejla informationen om vilket det nya datumet blir till info@byggradetab.se

  Övriga tjänster
  Alla övriga tjänster faktureras efter utfört uppdrag med betalningsvillkor inom 15 dagar.
 2. Vart får jag min faktura?
  Alla våra fakturor skickas per mejl om inget annat är överenskommet.

 1. När får jag min uppdragsbekräftelse?
  Inom ett par dagar från bokningstillfället. Vi använder oss av tjänsten GetAccept för digital signering så vårt utskick av uppdragsbekräftelsen ihop med eventuell försäkringsoffert skickas ifrån följande avsändare: Byggrådet Besiktning Sverige AB genom GetAccept <reply_to_sender@getaccept.com>
 2. Vad innehåller min uppdragsbekräftelse?
  Den innehåller följande:
 • Uppdragsbekräftelse (inkl. prisbilaga och villkor)
 • Försäkringsoffert (inkl. bilagor)
 • Förberedelser inför besiktning och ev. energideklaration

  Vi önskar vid besiktningstillfället att du:
 • Fyllt i så mycket som möjligt i dokumentet ”Förberedelser inför besiktning och ev. energideklaration”
 • Bockat för önskat försäkringsbelopp i försäkringsofferten (detta val går att ändra fram till och med tillträdesdagen av de nya ägarna)
 • Signerat dokumentet. Det gör du genom att klicka på det gröna fält som dyker upp i nederkant av dokumentet.
 • Skulle det vara så att valet av besiktning/besiktningspaket ändras vid

  Har du några frågor eller funderingar så hör gärna av dig. Ring, mejla eller använd dig av chattfunktionen som du hittar till höger när du är inne på dokumentlänken.

  3. Jag kan inte fylla i/signera min uppdragsbekräftelse?
  En vanlig orsak är att man har vidarebefordrat mejlet till en annan mejladress och öppnar den därifrån. Signeringsfunktionen och möjligheten att fylla i fälten är bara kopplade till den mejladress vi fått vid bokningstillfället vilken är den mejladress som vi lagt signeringsfunktionen på. Hör gärna av dig om du önskar att vi byter mejladress/skickar dokumentet till en annan mottagare. Det kan också vara så att förfallodatumet har passerat. Hör gärna av dig så öppnar vi upp dokumentet igen.

  4. Måste jag signera uppdragsbekräftelsen/försäkringsofferten?
  Det som är av största vikt är om uppdragsbekräftelsen innehåller en försäkringsoffert och du önskar teckna GarBo Dolda fel-försäkring. Då behöver vi få information om vilket försäkringsbelopp du önskar teckna försäkringen för och då är detta ett smidigt sätt för oss att få den informationen. Men det går lika bra att kontakta oss via telefon eller mejl och uppge vilket försäkringsbelopp du vill ha.

  5. Hur fungerar GarBo Dolda fel-försäkring?
  Här finner du all information om GarBo Dolda fel-försäkring: https://www.gar-bo.se/sv-se/alla-forsakringar/dolda-fel-forsakring
  Ring oss gärna vid frågor, alla våra medarbetare är utbildade försäkringsförmedlare och hjälper dig gärna.

  6. Vad behöver jag tänka på inför besiktningen?
  Du kommer att få en uppdragsbekräftelse efter bokning där det framgår vad du behöver förbereda med och tänka på, bl.a följande:
 • Ta fram dokumentation om ev. ombyggnader, tillbyggnader och åtgärder.
 • Godkänd stege/uppstigningsanordning till tak och vind skall finnas för att vi i största möjliga mån ska kunna besiktiga utrymmet.
 • Tänk på att göra alla utrymmen tillgängliga.
 • Lås upp ev. lucka till krypgrund och vind.
 • Landgång/golv skall finnas på oinredd vind så att utrymmet kan besiktigas i största möjliga mån.
 • Lyft bort ev. badkarsfront för att besiktningsmannen skall kunna avsyna golvbrunn.
 • Rensa golvbrunnar.

  7. Vilka uppgifter behöver jag ta fram inför energideklarationen?
  Du kommer att få en uppdragsbekräftelse efter bokning där det framgår vilka uppgifter vi kommer att behöva. Dessa uppgifter är bl.a:
 • Underlag för byggnadens energi- och vattenförbrukning (senaste fakturorna).
 • Underlag (senaste fakturan) för byggnadens fjärrvärmeförbrukning, om byggnaden har detta som uppvärmningskälla.
 • Förbered med resultat över radonmätning (om det utförts en sådan).
 • Vid vedeldning önskar vi uppgift på ungefärlig mängd ved i m3 som förbrukas per år.
 1. Vad behöver jag tänka på inför besiktningen?
  Du kommer att få en uppdragsbekräftelse efter bokning där det framgår vaddu behöver förbereda med och tänka på, bl.a följande:
 • Ta fram dokumentation om ev. ombyggnader, tillbyggnader och åtgärder.
 • Godkänd stege/uppstigningsanordning till tak och vind skall finnas för att vi i största möjliga mån ska kunna besiktiga utrymmet.
 • Tänk på att göra alla utrymmen tillgängliga.
 • Lås upp ev. lucka till krypgrund och vind.
 • Landgång/golv skall finnas på oinredd vind så att utrymmet kan besiktigas i största möjliga mån.
 • Lyft bort ev. badkarsfront för att besiktningsmannen skall kunna avsyna golvbrunn.
 • Rensa golvbrunnar.

2. Hur länge är besiktningen giltig?
Våra överlåtelsebesiktningar är giltiga i 12 månader. Om det passerat 12 månader behöver man i så fall göra en förnyelse av överlåtelsebesiktningen för att kunna koppla GarBo Dolda fel-försäkring till besiktningen eller om en tilltänkt köpare vill göra en köpargenomgång.

3. Jag har bytt mäklare, vad händer med besiktningen?

Du behöver inte göra en ny besiktning/teckna en annan Dolda fel-försäkring för att du byter mäklare. Ring oss gärna om du byter mäklare så går vi igenom vart i processen vi är och vad som återstår att göra om du t.ex. har för avsikt att teckna GarBo Dolda fel-försäkring.

4. Har ni tecknat ansvarsförsäkring?
Ja, vår ansvarsförsäkring ligger hos Protector Försäkring. Har du för avsikt att göra en reklamation så kontakta oss gärna så hjälper vi dig vidare med en skadeanmälan.

Senaste nytt från Byggrådet

Håll dig uppdaterad med senaste nytt inom branchen och hos oss.