¨ Energideklaration - Byggrådet

Energideklaration

Boka tjänst

Energideklaration

4,490kr

Varför ska man energideklarera?

När en byggnad eller en andel i en byggnad säljs, ska den som äger byggnaden se till att det för byggnaden finns en energideklaration som vid försäljningstidpunkten inte är äldre än tio år.

Lagen (SFS 2006:985) bygger på ett EG-direktiv som syftar till lägre energianvändning i byggnader. Lagens syfte är att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Energideklarationerna ger ett värde på energianvändningen som kan jämföras byggnader emellan. Vid försäljning av en villa eller om du bygger nytt hus kommer såväl köpare som säljare att få en bild av energianvändningen i huset och därmed dess driftskostnader. Dessutom kan energideklarationen innehålla förslag på åtgärder för att minska energianvändningen. Förslagen ska vara kostnadseffektiva vilket innebär att de är lönsamma för ägaren av huset att genomföra. Energideklarationen är sedan giltig i 10 år. Har den som säljer en byggnad eller en andel i en byggnad, trots köparens begäran, underlåtit att fullgöra sin skyldighet att göra energideklaration får köparen, senast sex månader efter sitt tillträde till byggnaden, låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad. Kommunen kan också utdöma vite. Vi utför energideklarationer på fastigheter, hus och villor i regionen kring Borås, Göteborg och Uddevalla.

Pris i samband med besiktning:

Bra att veta

  • Se om du har en gällande energideklaration här:
    https://www.boverket.se/sv/energideklaration/sok-energideklaration/


Skicka förfrågan

Vilka byggnader gäller det?

Nya byggnader och i stort sett alla byggnader som säljs eller hyrs ut ska energideklareras. Dock med några undantag, dessa är främst:

  • Byggnader mindre än 50 m2
  • Fritidshus med högst två bostäder
  • Byggnader med officiellt skydd för arkitektoniskt eller historiskt värde
  • Byggnader för religiös verksamhet
  • Industrianläggningar, verkstäder samt ekonomibyggnader för jordbruk eller skogsbruk

Vi utför energideklarationer på fastigheter, hus och villor i regionen kring Borås, Göteborg och Uddevalla.

Vad innehåller en
energideklaration?

Byggnadens energiprestanda

Kwh per kvadratmeter och år

OVK

Om OVK (ventilationskontroll) är utförd

Radonmätning

Om radonmätning är utförd

Energiprestanda

Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med hänsyn till god inomhusmiljö och i sådant fall rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Referensvärden

Vad liknande hus förbrukar

Övrigt

Förklaringar, speciella förhållanden

Kontakta oss så hjälper vi dig