¨ Underhållsplan - Byggrådet

Underhållsplan

Boka tjänst

Underhållsplan

Underhållsplan från Byggrådet.

Med en väl utförd underhållsplan har ni som förening, fastighetsägare eller förvaltare ett bra verktyg i ert långsiktiga arbete med att ta hand om era fastigheter. Detta gäller både rent fysiskt och ekonomiskt då den ger god insikt över kommande projekt och kostnader. Den utgör ett tryggt underlag för den som vill köpa en andel/bostad i föreningen eller investera i fastigheten. Den kan även utgöra underlag till lån- och försäkringsgivare.

Bra att veta

  • Pris enligt era önskemål om innehåll.


Skicka förfrågan

Vad ingår i en underhållsplan?

Hur långt är ett snöre? Svaret varierar baserat på era förutsättningar, behov och önskemål. Grovt sammanfattat kan man säga att åtgärder som utförs mer sällan än vart annat eller vart tredje år bör ingå. Underhållsplanen sammanfattar då vilka åtgärder som skall göras, när de bör utföras samt uppskattad kostnad för dessa.

En väldigt detaljerad underhållsplan kan i vissa fall vara relevant, men skapar för de flesta endast problem och blir svår att arbeta med över tid. Man kanske inte behöver planera för när det är dags att byta glödlampor, men att planera el-stambyte däremot, är högst relevant. Om ni inte redan ha en kravspecifikation börjar vi med att som utgångspunkt göra en övergripande bedömning av följande delar, i de fall de är tillämpliga.

Med detta får ni en bra grund att arbeta vidare med. Om ni sedan vill komplettera med en djupdykning inom något område så fixar vi givetvis det. För hyresfastigheter eller kommersiella fastigheter kan och bör underhållsplanen även omfatta bostäder/lokaler invändigt, framför allt kök och våtutrymmen.

Vad kan en
underhållsplan innehålla?

Mark

Exempelvis dränering, markledningar, parkeringsytor, trappor, staket/grindar osv.

Fasader

Exempelvis sockel, fasad, fönster, dörrar/portar, balkonger, belysning osv.

Tak

Exempelvis taktäckningar, plåtarbeten, takavvattning, takfönster, och andra installationer.

Installationer

Exempelvis el, värme, vatten, avlopp, ventilation, hissar.

Invändigt

Gemensamma utrymmen, ex. trapphus och tvättstuga med tillhörande installationer.

Övrigt

Egna tankar? Kontakta oss.

Vad kostar en underhållsplan?

Ja, hur långt var det där snöret nu igen? Kostnaden varierar givetvis beroende på era förutsättningar och önskemål. Kontakta oss så återkommer vi med ett kostnadsförslag.

Kontakta oss så hjälper vi dig