Tryggt för både köpare och säljare

Ofta kallad husbesiktning. En byggteknisk okulär undersökning som görs för att klarlägga en fastighets fysiska skick i samband med försäljning. Besiktningen är en trygghet både för köpare och säljare. Båda slipper oönskade överraskningar och köparen får tips om hur huset kan underhållas för framtiden.

Som köpare har man dessutom, enligt jordabalken kapitel 4 § 19, undersökningsplikt att kontrollera husets skick. Besiktningen är också en trygghet för köparen för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel som inte är ett dolt fel (ett fel som inte gått att upptäcka vid en noggrann besiktning).

Skillnaden på en köp- och säljbesiktning är den att en säljbesiktning görs inför en försäljning för att visa fastighetens status, ofta som underlag för en dolda-fel-försäkring. Köpbesiktningen görs i samband med köpet av fastigheten där de fel som upptäcks i ett senare skede inte kan klassas som ett dolt fel.

Vi har mångårig erfarenhet av överlåtelsebesiktning och är en trygghet både för dig som säljare och köpare.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi tror på snabba svar och klara besked därför lovar
vi dig svar inom 24 timmar.